Как да създам автоматизация или пряк път на моето Tapo устройство (интелигентна крушка, интелигентен щепсел, интелигентна камера)

Tapo Други
Updated 04-18-2022 11:00:26 AM 76206
This Article Applies to: 

Вариант 1: Редактиране въз основа на предоставените действия

1. Отидете на страницата Smart Actions (Интелигентни действия) и ще видите Featured Actions (Предоставените действия) (Shortcut или Automation).
 

 

2. Докоснете предоставено действие. Докоснете EDIT (РЕДАКТИРАНЕ), за да промените настройките, както е необходимо, и докоснете APPLY (ПРИЛОЖИ), за да запазите промените.

 

 

 

Вариант 2: Създайте свои собствени действия

1. Отидете на страницата My Actions (Моите действия). Докоснете Å горе вдясно, за да добавите просто и интелигентно действие.

 

 

2. Наименувайте новото действие. Докоснете +, за да добавите условия като време на задействане, и докоснете +, за да добавите задачи като включване на интелигентната крушка. След това докоснете Done (Готово), за да запазите всички настройки.

 

 

Ако има добавени повече от 2 условия, можете да решите кога да извършите действието. Докоснете When Any Condition is Met (Когато е изпълнено което и да е условие) и изберете "Any Condition is Met" (Изпълнено е което и да е условие) или "All Conditions Are Met" (Изпълнени са всички условия).

 

 

Забележка: Интелигентните камери Tapo все още не поддържат, но поддръжката ще бъде добавена скоро. Моля, следете за актуализации на софтуера.

Полезен ли беше този ЧЗВ?

Вашите отзиви помагат за подобряване на този сайт.

Препоръчани продукти

From United States?

Get products, events and services for your region.