Какво да направя, ако актуализацията на фърмуера на моите Tapo интелигентни устройства (интелигентен щепсел, интелигентна камера, интелигентно осветление) не е успешна?

Tapo Други
Updated 04-18-2022 10:27:53 AM 68010
This Article Applies to: 

Обикновено новият фърмуер ще включва повече функции или ще подобри производителността на интелигентното устройство. Ето някои предложения за отстраняване на неизправности, ако не успеете да актуализирате фърмуера.

 

Стъпка 1: Рестартирайте интелигентното устройство.

Стъпка 2: Преместете интелигентното устройство по-близо до рутера.

Стъпка 3: Деактивирайте настройката на защитната стена или антивирусната програма на домашния рутер, ако има такава.

 

След това можете да опитате да актуализирате фърмуера отново.

Полезен ли беше този ЧЗВ?

Вашите отзиви помагат за подобряване на този сайт.

Препоръчани продукти

From United States?

Get products, events and services for your region.