QoS

Други
Updated 06-24-2019 13:06:41 PM 3026

QoS: Оптимизирайте вашата Wi-Fi мрежа

 За рутери за дома и малкия офис

Случвало ли ви се е да сте ядосани на забавянето в мрежата по време на онлайн игра? Изпитвали ли сте раздразнение от пропускане на кадри или буфериране на поточното видео? Тогава може би ви трябва QoS, за да оптимизира вашата Wi-Fi мрежа.

Какво е QoS?

QoS е абревиатура на Quality of Service (Качество на услугата). Както предполага самото име, това е механизъм, който гарантира качеството на мрежата. Измерването на QoS засяга няколко технически индикатори като пропускателна способност, загуба на пакети данни, грешки, латентност и нестабилност (вариант на латентността, потрепване, който може сериозно да влияе на качеството на поточното видео и гласово предаване). Това, което QoS прави, е да гарантира достатъчно пропускателна способност на критичния мрежов трафик при ограничен мрежов капацитет.

Защо ни е нужно QoS?

Без QoS интернет работи като система на "най-доброто усилие" която се старае по най-добър начин да обработи всички данни и ги третира еднакво. Все по-разнообразните услуги днес увеличават риска от задръстване на трафика в интернет. С недиференцираното третиране не толкова важни приложения могат да заемат твърде много пропускателна способност, докато по-важните изпитват глад за нея.

Тук QoS се изправя пред предизвикателството. Същината на QoS е в присвояването на различни приоритети на различните приложения и третирането на всяко от тях в съответствие с приоритета. Важните пакети данни и тези в реално време се обработват преди всички останали, като им се гарантира определена пропускателна способност. С QoS можете да гарантирате, че потокът на филма към вашия лаптоп е начело на опашката за мрежови услуги.

Как работи QoS?

Най-широко използваният модел на обслужване на QoS е Диференцираното обслужване (Differentiated-Service или съкратено Diff-Serv), което осигурява диференцирана обработка и разпределяне на пропускателна способност към конкретни потоци данни. Как конкретно работи той? Двете най-важни стъпки на модела Diff-Serv са класифициране и маркиране, и поставяне в опашката.

1. Класифициране и маркиране

Пакетите се класифицират и маркират с етикети (тагове), така че рутерът да може да идентифицира техните нива на приоритет. Това е предварително условие за диференцираното обслужване. Също както експресна услуга, пакетите с етикет "спешни" се изпращат първи по най-бързия начин.

2. Поставяне в опашката

Въз основа на тяхната класификация, тези пакети се поставят в различни опашки според определени правила, като чакат да бъдат обработени. Присвояват им се конкретни приоритети и пропускателна способност според класификацията. Това гарантира, че пропускателната способност се разпределя по подходящ начин. Например, данните с най-висок приоритет (като онлайн гейминг) се изпращат първи и им се гарантира поне 60% пропускателна способност.

Забележка: Качеството на определен тип услуга се арантира за сметка на други (по-малко важни) услуги, туй като общата пропускателна способност е ограничена. Това вдига производителността на приложенията и устройствата с по-висок приоритет, когато това е нужно. Данните с по-нисък приоритет няма да бъдат засегнати, когато мрежата не е заета.

С какво QoS е полезно за вас?

Качеството на мрежите се влияе от различни фактори и QoS е насочено само към някои от тях. Тази функция помага да се разбере какво най-много ограничава вашата мрежа. Ето някои съвети.

1. Ако забавянето във вашата мрежа се дължи на общата пропускателна способност, която получавате от вашия доставчик наинтернет услуги (ISP), тогава QoS може да не е от голяма полза. Не можете да очаквате една 20 Mbps мрежа да има действието на 100 Mbps мрежа.

2. QoS е най-полезно за изходящия трафик, т.е. Трафик от вашата LAN към интернет.

3. Ако има много мрежови дейности или "тежки" потребители във вашата LAN, QoS е много полезна функция за преразпределяне на ресурсите от пропускателна способност според вашите нужди и вдига производителността на критично важни приложения и устройства.

HomecareTM QoS на един TP-Link рутер

QoS е една от трите функции на HomecareTM. Нейни характеристики са Приоритет на приложение и Приоритет на устройство.

Приоритет на приложение:

Можете да оптимизирате вашата мрежа, като присвоявате приоритети (Висок, Нормален и Нисък) на любимите дейности като гейминг, стрийминг, чатове и сърфиране. Например, можете да поставите висок и нисък приоритет съответно на чат и на геймингм за да проведете конференция по Skype без накъсване, докато вашите деца играят с техния Xbox.

Приоритет на устройство:

Приоритетът на устройство позволява да приоритизирате конкретно устройство от списъка с устройства, които имат достъп до интернет за даден период. Например, можете да настроите вшият лаптоп да бъде с най-висок приоритет, така че да не се бави, когато се конкурира за пропускателна способност с другите устройства.

Как да конфигурираме QoS?

QoS помага за подобряване на производителността на важния трафик. Искате да знаете как да настроите QoS на един  TP-Link рутер? Можете да направите справка в ЧЗВ “Използване на QoS функциите на Homecare в TP-Link рутер”, като посетите https://www.tp-link.com/us/faq-1708.html.

В заключение, QoS ви позволява да присвоявате пропускателна способност на устройства и приложения, когато това е нужно. Ако има голям брой услуги, които се състезават за пропускателна способност във вашата LAN, QoS ще ви бъде от голяма помощ.

Полезен ли беше този ЧЗВ?

Вашите отзиви помагат за подобряване на този сайт.

From United States?

Get products, events and services for your region.