Smart Connect

Smart Home
Updated 06-24-2019 12:25:56 PM 2788

Защо ни е нужен Smart Connect на трилентовите рутери?

Трилентовите рутери сега стават все по-популчрни. Много хора, обаче, не познават добре своите рутери и могат да пропуснат някои от техните мощни функции. Нека проверим и видим дали сте попаднали на някоя от следните ситуации.

*Когато се качвате от гостната към спалнята на горния етаж, вие трябва да се свържете отново към SSID, сменяйки от 5 GHz на 2,4 GHz.

*С много устройства като таблети, телефони и лаптопи достъпът до домашната безжична мрежа както и вашите забавления с онлайн игри моментално се влошават.

За да се подобри вашата работа онлайн, може да прекарате доста време в догадки коя честотна лента или коя локация дава най-добрия безжичен сигнал. Резултатите, обаче, не винаги са задоволителни, както бихте очаквали. Сега, просто се отпуснете и опитайте функцията Smart Connect на вашия TP-Link трилентов рутер, и тя ще се погрижи за всички ваши загадки.

Как работи Smart Connect?

*Един SSID, непрекъснато насочване

Безжичните сигнали не могат да остават стабилни през цялото време. Препятствията и разстоянието могат да причинят отслабване на сигнала. Това особено важи за 5 GHz лента.

Следователно, понякога е необходимо да се смени честотата, за да се получи по-добът сигнал. Традиционните рутери често трябва да настроят SSID отделно за различните честотни ленти. Smart Connect може да настрои само един SSID за всички три безжични ленти. Когато свържете устройство към вашия рутер, Smart Connect автоматично ще идентифицира най-добрия достъпен канал и ще разпредели устройството към него.

*Множество клиенти, плавен интернет

Ако към един и същ SSID за свързани много устройства, няма ли мрежата да бъде твърде претрупана? Отговорът е - не. Със Smart Connect, един SSID поддържа три Wi-Fi ленти, което гарантира, че цялата безжична мрежа има достатъчно честотен ресурс за разпределяне. Работата на Smart Connect е да направи разпределението по-разумно.

Smart Connect разчита на усъвършенстван алгоритъм, който не само автоматично определя коя лента е най-добра да всяко устройство, но също следи непрекъснато общото състояние на честотния ресурс. Ако даден клиент не е зает, Smart Connect го преразпределя, за да гарантира, че другите клиенти могат да заемат повече пропускателна способност по тази лента.

Кога трябва да активирам Smart Connect?

Най-добре е да активирате Smart Connect, когато имате устройства пуснати на пазара по различно време. Някои от тях може да поддържат само 2,4 GHz, докато други поддържат 2,4 GHz и 5 GHz. Smart Connect може много да помогне на рутерите, за да гарантира, че Wi-Fi лентите се използват ефективно.

Как да конфигурирам Smart Connect на TP-Link Wi-Fi рутер?

1. Проверете хардуерната връзка и се уверете, че вашият рутер е свързан към интернет.
2. Посетете http://tplinkwifi.net и влезте с вашия TP-Link ID или паролата, която сте настроили за рутера.
3. Отидете на Advanced> Wireless> Wireless Settings (Разширени>Безжични>Безжични настройки) и активирайте Smart Connect. 

*Тук като пример е взет Archer C4000. Реалният интерфейс може леко да се различава от продуктовия модел. За допълнителни подробности, моля, разгледайте Ръководството напотребителя на вашия рутер.

Полезен ли беше този ЧЗВ?

Вашите отзиви помагат за подобряване на този сайт.

From United States?

Get products, events and services for your region.