Beamforming и MU-MIMO

Други
Updated 12-13-2022 11:14:31 AM 3529

Beamforming и MU-MIMO носят светло бъдеще на безжичните мрежи

Рутерите днес значително надминават по качества традиционните рутери благодарение на новите технологии като Beamforming и MU-MIMO

Първият етап: MIMO технологията

Всичко започва с антените. Може би ще забележите нещо интересно. Повечето рутери преди стандарта 802.11n имат само една антена. Но днес в рутерите вече се използват повече от 2 антени. Защо? Това е така, защото от установяването на 802.11n насам в безжичните мрежи се използва една важна технология, а именно MIMO (Multiple Input, Multiple Output / множество входове, множество изходи).

В нормалния случай комуникацията между един рутер и неговите клиенти разчита на предаването на сигнал. Но сигналите винаги пътуват в множество направления. Ако пътеката беше видима, вие бихте видяли, че някои пътеки са дълги и на зигзаг, докато други са къси и вървят направо Следователно, времето нужно на сигнала да достигне своята дестинация е винаги различно.

Поради това в безжичните мрежи се използва MIMO. MIMO е система, която има множество предавателни и множество приемащи антени. С MIMO данните се разделят на малки пакети, предават се по множество пътища и се събират накрая в приемащата антена. Следователно, предаването може да бъде по-лесно и по-гъвкаво> Общият капацитет на данните също нараства, докато се намалява натискът върху предаването.

Вторият етап: Beamforming технологията

Сигналът винаги се предава във всички посоки, както крушката за осветление пръска своята светлина, така че постепенното отслабване на светлината по пътя е неизбежно. Но какво би станало, ако предаването е насочено, както светлината на фенерчето?

Това е начинът, по който действа Beamforming (Формиране на лъча). Когато изпраща данни, рутерът първо открива конкретното местоположение на клиенти и други свързани с това условия по пътеката на предаване. Съгласно тези променливи рутерът настройва сигнала, за да го насочи към клиентите.

Комбинацията от MIMO и Beamforming: MU-MIMO технология

В миналото беше невъзможно рутерите да комуникират с различни клиенти по едно и също време. Когато един клиенти комуникираше с рутера, другите клиенти трябваше да чакат докато предаването завърши. MU-MIMO (Multiple-User, Multiple-Input and Multiple-output / множество потребители, множество входове и множество изходи) преодолява този проблем, като позволява на множество потребители да имат достъп до функциите на рутера без да се образува задръстване.

Как го прави MU-MIMO? MIMO има вече големите предимства по отношение на пространствено разпространение и чрез антените. MU-MIMO е разработена от MIMO, за да се реализира мулти-предаване. Но как да се предотвратят смущенията при едновременно предаване? Това става благодарение на Beamforming, която прави предаването по-насочено и директно, за да се намалят колизиите между различните преноси на данни. С помощта на MU-MIMO рутерите сега могат да комуникират с различни клиенти по едно и също време. Това силно вдига ефективността на мрежата, особено в сценарии с висока гъстота на потребителите, тъй като всеки клиент има повече шансове на достъп до рутера без да губи време в чакане.

Полезен ли беше този ЧЗВ?

Вашите отзиви помагат за подобряване на този сайт.

From United States?

Get products, events and services for your region.