Airtime Fairness:

Други
Updated 06-24-2019 11:11:57 AM 2667

Airtime Fairness: Намалява задръстването в безжичните мрежи

Нищо не може да бъде толкова дразнещо както лошата работа в интернет. Ако все още страдате от бавна Wi-Fi скорост, време е да опитате една удивителна характеристика, която е вградена в безжичните рутери на TP-link - Airtime Fairness.

Какво е Airtime Fairness (ATF)?

Airtime Fairness е оптимизационна техника, която се използва, за да подобри общата ефективност на пренос на данни на дадена безжична мрежа. "Airtime" тук означава времето на безжичен пренос, което е нужно на един клиент да комуникира с безжична точка за достъп (AP). С активирана ATF, AP може справедливо да разпредели времето за ползване на безжичната комуникация от различните клиенти, като предотврати случаите, когато клиенти с нискоскоростни устройства заемат твърде много пропускателна способност.

Как работи Airtime Fairness?

Преди да започнем да говорим как работи ATF, ще е полезно да научим нещо за безжичните мрежи.

Птрво, безжичното предаване на данни е подредено.  Както може би знаете, безжичните сигнали се пренасят чрез електромагнитни вълни. Ако, обаче, различни клиенти едновременно комуникират с точката за достъп (АР) използвайки една и съща честота, това причинява смущения на сигнала. Следователно, безжичните мрежи са проектирани така, че само две устройства могат да комуникират едно с друго на една и съща честота в даден момент. Т.е., когато един клиент комуникира с АР, другите клиенти трябва да чакат, докато предаването на данни завърши.

Второ, клиентите свързани към една и съща Wi-Fi мрежа винагиимат различни скорости на предаване. Много фактори могат да въздействат върху скоростта на предаване, но има два важни фактора, които биха могли да ви помогнат да разберете това.

Първият е спецификацията на безжичната мрежа на дадено устройство (стандартите за безжични мрежи 802.11). Независимо с какви устройства осъществявате безжичен достъп до мрежата - лаптоп, смартфон таблет и пр., всички те трябва да съответстват на 802.11 стандартите, световната спецификация за безжичните мрежи. Тъй като 802.11 е набор от стандарти с много разработени допълнения, електрическите продукти произведени в различни периоди могат да съответстват на различни 802.11 стандарти. Това означава, че вашият новозакупен смартфон с по-висок 802.11 стандарт има по-висока скорост на пренос на данни от един таблет закупен преди 3 години.

Вторият фактор е разстонието между клиента и AP. Клиенти, които са далече от АР, обикновено имат по-ниска производителност поради по-слабия Wi-Fi сигнал.Когато един клиент комуникира с АР, той се нуждае от време за пренос на данни, и колкото той (неговото устройство) е по-бавен, толкова повече време ще отнеме. Високоскоростните клиенти ще бъдат силно затруднени, тъй като ще имат дълги интервали на изчакване. Това неизбежно намалява общата пропускателна способност на цялата мрежа.

С активирана ATF, времето за работа с безжичната мрежа ще бъде справедливо разпределено към различните клиенти, като се спира хабенето на време от по-бавните клиенти. Високоскоростните клиенти биха имали повече шансове да се възползват от предимствата на мрежата и така ще се вдигне общата производителност на мрежата.

Кога да активирате Airtime Fairness?

TP-Link препоръчва активиране на Airtime Fairness в следните ситуации:

a. В една безжична мрежа има клиенти с различни Wi-Fi стандарти: Ако в мрежата имате голям брой по-стари устройства смесени с по-нови, тогава е добра идея да се активира ATF за по-добра безжична работа.

b.Има клиенти разположени в периферията на мъртва Wi-Fi зона: клиентите със слаб сигнал могат да консумират твърде много от времето на безжичната комуникация и да причинят забавяния при другите клиенти. Най-добре е да активирате ATF , за да гарантирате, че другите клиенти комуникират ефективно с AP.

Полезен ли беше този ЧЗВ?

Вашите отзиви помагат за подобряване на този сайт.

From United States?

Get products, events and services for your region.