Cum resetez la setările din fabrică priza inteligentă Tapo

Configuration Guide
Updated 02-26-2020 12:39:00 PM 16059
Acest ghid este valabil pentru: 

Pentru a reseta la setările din fabrică priza inteligentă, apasă și menține apăsat butonul de alimentare timp de cel puțin 5 secunde până când LED-ul clipește portocaliu și verde.

Abonează-teTP-Link vă protejează intimitatea. Pentru mai multe detalii privind practicile de confidențialitate ale TP-Link, consultați Politica de confidențialitate TP-Link .

From United States?

Check products and services for your region.