Λήψεις για Tapo RV10 V1

Βίντεο Εγκατάστασης

 • How to Set Up Your Tapo Robot Vacuum & Mop: Tapo RV10

  This video will show you how to set up your Tapo Robot Vacuum.

  More Fold
 • How to Install Mop Cloth Mount and Fill in Water Tank: Tapo RV10

 • How to Empty the Dustbin: Tapo RV10

 • How to Clean the Main Brush: Tapo RV10

 • How to Clean the Side Brush: Tapo RV10

 • How to Clean the Filter: Tapo RV10

 • How to Clean the Mop Cloth: Tapo RV10

 • How to Clean Sensors: Tapo RV10

 • How to Clean Charging Contacts: Tapo RV10

 • How to Clean Main Wheels: Tapo RV10

 • How to Clean the Caster Wheel: Tapo RV10

Συχνές ερωτήσεις

Firmware Release Note

Refer the FAQ to update firmware.

Tapo RV10(UN)_V1_1.0.8 Build 230418

Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-05-09

Modifications and Bug Fixes:
1. Add support for setting a schedule rule to get alerts before cleaning starts.
2. Fix the bug of failing to control the robot vacuum after charging for a long time.
3. Fix some minor bugs.

Tapo RV10(UN)_V1_1.0.6 Build 230321

Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-03-29

Modifications and Bug Fixes:
1. Optimized recharging performance.
2. Optimized cleaning performance.
3. Fixed the bug of the Water Pump Error reported incorrectly in some cases.
4. Fixed some minor bugs.

Tapo RV10(UN)_V1_1.0.5 Build 230213

Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-02-24

Modifications and Bug Fixes: 
1. Optimize the recharging process.
2. Optimize the map display.
3. Add Today's Summary.
4. Support push and jump to cleaning record after cleaning is completed.

Εφαρμογές

TP-Link Tapo
TP-Link Tapo provides the easiest way to manage and control your smart life products.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.