Λήψεις για Archer TX3000E V2

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V2

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Οδηγός

Archer TX3000E(UN)_V2_Win10_Win11

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-09-30 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 57.66 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Win10 x64/Win11 x64

1. For Archer TX3000E(UN) 2.0, Archer TX3000E(JP) 2.0, Archer TX50E(UN) 2.0, Archer TXE75E(UN) 1.0, Archer TXE75E(UN) 2.0, Archer TX55E(UN) 1.0, Archer TX55E(UN) 2.0, Archer TXE72E(UN) 1.0;
2. For Windows 10 64bit, Windows 11 64bit, currently 6GHz Band is only supported on Windows 11.
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer TX3000E(UN)_V2_220511_win10_win11

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-06-10 Γλώσσα: Multi-language Μέγεθος αρχείου: 52.99 MB
Λειτουργικό Σύστημα : win 10 64bit/win11 64bit

1. For Archer TX3000E(UN) 2.0;
2. For Windows 10 64bit, Windows 11 64bit;
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Βίντεο Εγκατάστασης

  • Setup Video for TP-Link Wi-Fi Bluetooth PCIe Adapter

    This video will show you how to connect a TP-Link Wi-Fi Bluetooth PCI Express Adapter to your computer and details of Wi-Fi and Bluetooth driver installations. For more information, visit www.tp-link.com/support.

    More Fold
  • Archer TX3000E How to Set up a PCIe Adapter

Συχνές ερωτήσεις

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.