Jak funguje tříletá bezplatná doba TP-Link HomeCare?

Odstranění problémů
Updated 04-17-2019 08:06:13 AM 132720
This Article Applies to: 

TP-Link HomeCare s podporou Trend Micro je bezplatné po dobu tří let od data aktivace. Platnost licence HomeCare začíná dnem, kdy je router nainstalován a připojen k internetu.

Na konci tohoto bezplatného tříletého období mohou být funkce TP-Link HomeCare (např. Parental Control, QoS a Antivirus) stále používány.

Nicméně databáze Antiviru a Parental Control nebudou aktualizovány bez placené registrace.

Tento FAQ bude aktualizován tak, aby odrážel všechny změny výše uvedené bezplatné nabídky před koncem bezplatné tříleté licence.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.