Jak QoS ovlivňuje aktuální tok dat Deca?

When You Set Up
Updated 04-17-2019 07:48:49 AM 30838
This Article Applies to: 

Jsou dva typy priorit: Priorita zařízení (Device Priority) a Priorita aplikace (Application Priority).

Device Priority:                                                            Application Priority:

            

Priorita aplikace je vždy vyšší než priorita zařízení.

Podrobnosti jsou vysvětleny níže:

Situace #1: Streamovaná data PC B jdou dříve než herní data PC A i přesto, že PC A bylo nastaveno na High priority (vysokou prioritu) a PC B ne, protože priorita aplikace je vždy vyšší než priorita zařízení.

Situace #2: Streamované data PC A mají vyšší prioritu než streamované data PC B, protože priorita PC A byla nastavena na vysokou.

From United States?

Get products, events and services for your region.