Použití funkce QoS pro technologii Deco M5

When You Set Up
Updated 04-15-2019 09:12:23 AM 110519
This Article Applies to: 

Můžeme konfigurovat funkci QoS v aplikaci Deco a QoS pro zařízení Deco.

1) Nastavení QoS v aplikaci

Spusťte aplikaci Deco.

 

Přihlaste se nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID.

*Poznámka: Jestliže jste již přihlášeni, tato obrazovka bude přeskočena.

Klepněte na ikonu "Menu".

Klepněte na "QoS".

Tap a “Preset” QoS setting or tap “Custom”Klepněte na "Preset" QoS nastavení nebo klepněte na "Custom".

Jestliže zvolíte Custom, můžete přesunout posuvník ke svému požadovanému nastavení. Jakmile budou požadavky nastaveny, klepněte na "Save".

                                                 

2) Nastavení QoS pro zařízení                                           

Klepněte na zařízení, kterému chcete přiřadit prioritu.

 

Klepněte sem pro zapnutí "High Priority".

 

Klepněte na "Duration" pro nastavení doby trvání, jak dlouho bude zařízení mít vysokou prioritu.

Looking for More

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.