Jak nakonfigurovat Address Reservation (Rezervaci IP adresy) pomocí Deco?

When You Set Up
Updated 04-15-2019 12:52:36 PM 94662
This Article Applies to: 

Address Reservation se používá pro rezervaci fixní IP adresy k určitému klientskému zařízení, takže zařízení vždycky získá stejnou IP adresu, když se připojí k Deco, což usnadní rozpoznání a správu tohoto zařízení.

Spusťte aplikaci Deco a klepněte na ikonu Menu ve spodním pravém rohu.

Klepněte na Advanced.

Zvolte Address Reservation.

Klepněte na ikonu Create nebo Add v horním pravém rohu.

Zvolte zařízení a poté klikněte na Done pro dokončení konfigurace.

Klepněte na dokončenou položku, poté budete schopni změnit IP adresu přidělenému zařízení.

Looking for More

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.