Jak nakonfigurovat Address Reservation (Rezervaci IP adresy) pomocí Deco?

When You Set Up
Updated 04-15-2019 12:52:36 PM 72941
This Article Applies to: 

Address Reservation se používá pro rezervaci fixní IP adresy k určitému klientskému zařízení, takže zařízení vždycky získá stejnou IP adresu, když se připojí k Deco, což usnadní rozpoznání a správu tohoto zařízení.

Spusťte aplikaci Deco a klepněte na ikonu Menu ve spodním pravém rohu.

Klepněte na Advanced.

Zvolte Address Reservation.

Klepněte na ikonu Create nebo Add v horním pravém rohu.

Zvolte zařízení a poté klikněte na Done pro dokončení konfigurace.

Klepněte na dokončenou položku, poté budete schopni změnit IP adresu přidělenému zařízení.

From United States?

Check products and services for your region.