Jak nastavit přesměrování portu (Port Forwarding) pomocí Deco?

Když nastavujete
Updated 04-15-2019 13:07:12 PM 444821
This Article Applies to: 

Port Forwarding se používá pro zpřístupnění zařízení nebo služby ve vaší domácí síti pro počítače v internetu. Typické uplatnění zahrnuje umožnění vzdálené správy bezpečnostních kamer v lokální síti, schvalování přístupu k HTTP, FTP a dalších lokálních serverů atd.

Port Forwarding může být použitý pro nastavení veřejných serverů ve vaší lokální síti, jako jsou HTTP, FTP, DNS, POP3/SMTP a Telnet. Jednotlivé služby používají různé servisní porty. Port 80 je používán službou HTTP, port 21 FTP, port 25 SMTP a port 110 službou POP3. Ověřte, prosím, číslo portu před začátkem konfigurace.

Spusťte aplikaci Deco, klepněte na ikonu Menu v pravém spodním rohu.

Klepněte na Advanced.

Vyberte Port Forwarding.

Klepněte na ikonu Create nebo Add v pravém horním rohu.

Vyberte Service Type, vložte Service Name a klepněte na Internal IP pro zvolení zařízení, pro které chcete otevřít port. Poté vložte jeho External Port a Internal Port (Service port). Klepněte na Done.

Jestliže necháte Internal Port prázdný, budou interní porty stejné jako externí.

Např. nastavte External Ports jako 4500-5000 a ponechte Internal Port prázdný, klepněte na Done. V tomto případě budou interní porty 4500 - 5000 otevřeny automaticky.

Po nastavení, prosím, sjeďte dolů na stránku Advanced page, klepněte na IPv4 a zkontrolujte WAN IP adresu systému Deco. Nyní můžete zkusit použít WAN IP:Port Number (Externí port) pro přístup ke službě z vnější sítě.

Poznámka:

Jestliže WAN IP adresa routeru není veřejná ale soukromá, znamená to, že je jiné zařízení NAT připojené k WAN portu Deco routeru. Musíte otevřít servisní port i na tomto zařízení.

Pro zjištění jestli je IP adresa veřejná nebo soukromá, prosím, použijte následující odkaz:

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.