Návod pro nastavení Deco.

Když nastavujete
Updated 05-22-2019 06:46:41 AM 1498562
This Article Applies to: 

Poznámka: Abyste se ujistili, že proces instalace může probíhat hladce, deaktivujte režim telefonu Power-Saving.

Deco může být nastaveno pomocí aplikace Deco dostupné pro Android a iOS. Tento průvodce vás provede oběma nastaveními.

1) Spusťte Aplikaci.

2) Přihlaste se klepnutím na Log In nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID.

Poznámka: Jestliže už máte účet TP-Link ID, můžete se pomocí něj přihlásit.

3) Klepněte na "Let's Begin" a vyberte ikonu, odpovídající Vašemu modelu Deco.

4) Rozbalte obsah krabice. Jakmile zjistíte, že máte vše, klikněte na "Next".

5) Odpojte napájení od vašeho modemu a klepněte na "Next".

6) Připojte jednu z jednotek Deco k svému modemu pomocí ethernet kabelu, připojte ji k napájení a zapněte obě zařízení. Klepněte na "Next", jakmile budou obě zařízení plně připravená (naběhnutá).

7) Počkejte na trvalé rozsvícení kontrolky 'Internet' na vašem modemu a poté klepněte na "Internet LED is stable".

8) Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu a počkejte až LED na Deco začne modře blikat. Klepněte na "Deco's LED is Pulsing Blue".

Poznámka: Jestliže kontrolka LED nebliká modře, stiskněte tlačítko RESET na zadním panelu jednotky. Držte ho po dobu jedné sekundy, kontrolka LED začne svítim žlutě. Počkejte přibližně jednu minutu, dokud kontrolka LED nezačne blikat modře a pokračujte.

9) Váš chytrý telefon se nyní bude pokoušet najít Deco a spojit se s ním.

V případě, že se to nezdaří, najděte Deco podle nasledujících kroků:

  • Ujistěte se, že chytrý telefon podporuje Bluetooth 4.0 nebo novější.
  • Vyměňte váš současný telefon za jiný telefon a restartujte probíhající proces.

10) Přidělte své připojené Deco k mísntosti.

11) Deco se bude pokoušet připojit k internetu.

Existují tři typy připojení k internetu: Dynamic IP, Static IP a PPPOE. Pokud tyto informace nevíte, obraťte se na svého poskytovatele připojení, aby Vám parametry nutné k přípojení, sdělil.

Pokud má váš ISP nastavení VLAN, vyplňte informace VLAN a klepněte na “Next”.

12) Vytvořte název a heslo sítě Wi-Fi a poté připojte telefon k nové síti Wi-Fi, klepněte na tlačítko “Next”.

13) Deco otestuje připojení k internetu a poté dokončí proces nastavení. Můžete vybrat “I’m done for now” nebo pokračujte v přidávání dalších jednotek Deco.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

Setup Videos

How to add a TP-Link smart bulb to the Deco M9 Plus network

What to do if I fail to configure the main Deco and get stuck on “We couldn't find Deco”?

What to do if I fail to configure the satellite Deco and get stuck on “We couldn't find another Deco”?

What to do if I fail to configure the main Deco and get stuck on “Testing Internet Connection”?

How to set up the TP-Link Deco M5 Mesh Wi-Fi System

From United States?

Get products, events and services for your region.