Kolik zařízení může být připojeno k síti Deco?

Než nakoupíte
Updated 03-18-2019 16:50:41 PM 177497
This Article Applies to: 

Počet klientských zařízení, která mohou být současně připojena k síti, záleží na druhu připojených zařízení a použití těchto zařízení.

Deco může doma podporovat 64 zařízení jako jsou loT výrobky, chytré TV, chytré telefony, tablety a periferní zařízení, např. bezdrátové tiskárny.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.