Kolik zařízení může být připojeno k síti Deco?

Before You Buy
Updated 03-18-2019 16:50:41 PM 103101
This Article Applies to: 

Počet klientských zařízení, která mohou být současně připojena k síti, záleží na druhu připojených zařízení a použití těchto zařízení.

Deco může doma podporovat 64 zařízení jako jsou loT výrobky, chytré TV, chytré telefony, tablety a periferní zařízení, např. bezdrátové tiskárny.

From United States?

Get products, events and services for your region.