Problém s aplikací Deco

Pokud se něco nepovede
Updated 03-15-2019 13:28:06 PM 143989
This Article Applies to: 

Pokud vaše nainstalovaná aplikace nepracuje správně nebo se chová nestandardně, pokuste se postupovat podle následujících kroků.

  • Ujistěte se, že vaše bezdrátové zařízení má přístup k internetu, buď pomocí mobilních dat nebo Wi-Fi.
  • Opusťte aplikaci Deco a poté ji znovu spusťte.
  • Ujistěte se, že jste přihlášení pomocí TP-Link ID. Také se můžete zkusit odhlásit a pak znovu přihlásit pomocí TP-Link ID.
  • Ujistěte se, že vždy používáte nejnovější verzi aplikace Deco.
  • Jestliže problém přetrvává, můžete zkusit aplikaci Deco odinstalovat a poté ji znovu nainstalovat a následně vypnout a zapnout svůj chytrý telefon nebo tablet.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.