TP-LINK Replacement & Warranty

TP-LINK Replacement & Warranty Banner

Гарантійні зобов'язання та сервісне обслуговування

  1. Умови гарантії

Згідно вимог закону «Про захист прав споживачів», а також з урахуванням корпоративної політики компанії Tp-link, на всю продукцію, яка офіційно постачається в Україну, встановлюється гарантійний період, термін якого залежить від категорії виробу. Гарантійний період обчислюється з моменту продажу його Покупцеві. Дата продажу, а також відомості про Покупця та придбану модель, повинні бути своєчасно та чітко занесені Продавцем у гарантійний талон. Протягом гарантійного періоду придбаний пристрій підлягає безкоштовному ремонту в одному з авторизованих сервісних центрів Tp-link, з переліком яких можна ознайомитись на сайті.

На гарантійне обслуговування приймається виріб:

- за умови правильного заповнення гарантійного талону;

- за відсутності пошкоджень виробу, які могли викликати несправність;

- за умови дотримання Покупцем вимог експлуатаційного документа та використання виробу за призначенням.

Перед використанням виробу, Покупець повинен вивчити "Інструкція щодо користування" для даного виробу. Продавець гарантує виконання гарантійних зобов’язань при умові дотримання Покупцем правил користування протягом усього гарантійного терміну, який складає 2 роки від дати продажу виробу Покупцю. У випадку відсутності дати продажу, гарантійний термін складає 2 роки від дати виробництва виробу. Дата виробництва зашифрована у серійному номері. Формат серійного номера, S / N: aXXYaaaaaaaa - де XX - останні 2 цифри року виробництва, Y – місяць виробництва. Місяць позначається цифрами з 1-9 (січень-вересень відповідно) або буквами А-жовтень, В-листопад, С-грудень. Новий формат серійного номера для товарів, що випускаються з 2014 р., може починатися з додатковою цифри. На деякі пристрої для бізнесу торгівельної марки TP-Link, ми продовжимо гарантійний термін до 5 років. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт компанії TP-Link. Якщо з дати виготовлення до дати продажу минуло більше 12 місяців, обов'язковим є надання чека, що підтверджує факт продажу. Малогабаритні пристрої без серійного номера на корпусі обслуговуються у гарантійний період тільки за наявності їх упаковки із зазначеним серійним номером або за наявності касового чека, що підтверджує придбання даного товару.

Покупець втрачає право на гарантійне обслуговування у наступних випадках:

1.1. неправильне заповнення гарантійного талону;

1.2. пошкодження виробу, внаслідок порушення правил експлуатації;

1.3. наявності механічних ушкоджень або слідів ударів, тріщини, вм'ятин, понаднормового електричного впливу, деформацій на корпусі, органах керування, кришках виробу; 

1.4. пошкодження виробу, викликане потраплянням у нього сторонніх тіл, рідини;

1.5. пошкодження пломб або закріплювальних гвинтів;

1.6. самостійне відкриття корпусу, спроба ремонту або внесення змін у виріб сторонніми особами;

1.7. заміна програмного забезпечення пристрою на програмне забезпечення сторонніх розробників;

1.8. пошкодження виробу внаслідок недбалості Покупця (порушення правил експлуатації) при самостійній заміні програмного забезпечення пристрою;

1.9. пошкодження виробу, що виникли внаслідок дії високих температур, вогню;

1.10. пошкодження при транспортуванні, недбале поводження з виробом;

1.11. серійний номер або МАС-адреса, що знаходиться на виробі, змінений(а) стертий(а) або не може бути встановлений(а);

1.12. при використанні несертифікованого обладнання (блок живлення, антена, тощо).

Гарантійні зобов'язання не поширюються на забруднення виробу, його складових частин, профілактику і чищення внутрішніх частин, витратні матеріали та тестові комплектуючі (елементи живлення, і т.п.). 

2. Гарантійне обслуговування в сервісних центрах.

За гарантійним обслуговуванням Ви можете звернутися в один із авторизованих сервісних центрів Tp-link. Адресу та актуальну інформацію про АСЦ Ви можете знайти в розділі «Підтримка та гарантійне обслуговування»

3. Документи, які необхідні для отримання гарантійного обслуговування.

При зверненні в авторизований сервісний центр та для отримання гарантійного обслуговування Вам необхідно мати такі документи:

-гарантійний талон ( заповнений),

-розрахунковий документ (фіскальний або товарний чек, тощо).

4. Відновлення гарантійного талону

У випадку, якщо Ви пошкодили чи втратили гарантійний талон, Ви можете звернутися у магазин, де купували пристрій з проханням його відновити, або у головний сервісний центр у м. Києві. Для відновлення гарантійного талону, у обов’язковому випадку, Вам потрібно мати оригінал розрахункового документу.

From United States?

Get products, events and services for your region.