Λήψεις για TL-WA901ND V2

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V2

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  How to find the hardware version on a TP-Link device
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-WA901ND_V2_130131_beta

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-01-11 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.50 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the wireless instability and hang issue

Notes:

This is a beta firmware

TL-WA901ND_V2_120224

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-02-24 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.71 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the bug that it can't forward multicast packets when it works in AP Client/Universal Repeater mode;
 2. Fixed the bug that only when 4 SSID are used can VLAN function take effort;
 3. Added more IGMP group to support more applications.

Notes:

For TL-WA901ND V2 only

TL-WA901ND_V2_110214

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-02-14 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.603 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fix a bug that the backup file can change the MAC address;
 2. Make the APC has the same MAC address with AP in Repeater mode;
 3. Fix a bug that the Windows 7 system may ask for username and password if AP is in Repeater mode with WEP security;
 4. Fix a bug that if a wireless PC connect 802.1x radius server through it, it will cut the connection in short time;
 5. Fixed a bug in Multi-SSID mode that the AP cannot forward the packets which are bigger than 1514 bytes.

Notes:

For TL-WA901ND V2

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Κώδικας GPL

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.