Λήψεις για TL-SL3428 V3

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V3

>How to find the hardware version on a TP-Link device?

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
  How to find the hardware version on a TP-Link device?
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.
TL-SL3428_V3_140430
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-04-30 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 4.11 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. The configs will remain if upgrade from this firmware to a later version.
 2. Improved password security in the configs file.

Notes:

For TL-SL3428 V3
TL-SL3428_V3_130925
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-09-25 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 3.87 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Optimized CLI and added some new commands,such as"show running-config"etc.
 2. Changed the backup config file format,the new config file can be opened and edited by text edit tools.
 3. Optimized Trap information in SNMP function.
 4. Added "loopback detection" function.
 5. Added two ways to set DST function.
 6. The refresh cycles of NTP Server function can be edited.
 7. Optimized the "DHCP snooping option 82" featrue.

Notes:

For TL-SL3428 v3
As we have changed the saved config file format, then the config file from the old firmware cannot be restored to the new firmware. So once upgraded to the new firmware, you need to configure the switch manually.
TL-SL3428_V3.0_20120314
Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-03-14 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 3.47 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. First firmware for V3 hardware version

Notes:

For TL-SL3428 V3.0 only

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Αρχεία MIBs

Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-01-15 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 6.15 MB
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-03-01 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 75 KB

Notes:

For TL-SL3428_V3.0_20120314

802.1X Client

Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-09-26 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 1.78 MB
Operating System: Win2000/XP/2003/Vista/7
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.