Λήψεις για Archer VR600 V3

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V3

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Βίντεο Εγκατάστασης

 • How to configure the wireless router mode for TP Link DSL modem router

  This video will show you how to configure the wireless router mode for a TP-Link DSL modem router. For more information, visit www.tp-link.com/support

  More Fold
 • How to turn a router into an Access Point?

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  How to find the hardware version on a TP-Link device
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

Archer VR600(EU)_V3_1.5.0 Build 220518

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-08-10 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 17.05 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Newly supported SOS/ROC functions(Only for Australia area).
2. Newly supported HUAWEI E3372h-320 Dongle.
3. Fixed the bug that the downlink speed is slow under some DSL lines. 
4. Fixed the bug that DSL is unstable under some DSL lines.
5. Updated the built-in ISP profiles.

Archer_VR600(EU)_V3_210826

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-10-15 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 16.85 MB

Modifications and Bug Fixes:
1.Fixed the auto reboot issue in some scenes.
2.Newly supported HUAWEI E3372h-320 dongle.
3.Updated DSL driver and Optimized the compatibility.
4.Optimized Agile Config function.
5.Fixed the bug that USB sharing cannot recognize some large-capacity hard drives.
6.Fixed some minor bugs and optimized the overall performance.

Archer VR600(EU)_V3_201122

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-12-24 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 16.77 MB

Notes:  
New features/Enhancement:
1. Newly support Agile Config function;
2. Reopen the Interface Grouping function;
3. Enhanced the IPsec function stability.
4. Updated DSL driver, and enhanced DSL line compatibility;
5. Enhanced Onemesh stability;
6. Newly supported Huaiwei E3372h-153/320 Dongle;

Bug Fixes:
1. Fixed some security vulnerability;
2. Fixed the bug that the LAN side USB sharing performance with QoS enabled;
3. Fixed some bugs which are related to the CWMP;
4. Fixed the bug that Samba sharing not working properly under Macbook;

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.