Proč je můj robotický vysavač vypnutý?

Odstranění problémů
Updated 03-10-2023 12:10:01 PM 36155
This Article Applies to: 

Řešení problémů:

1. Zkontrolujte, zda má váš router přístup k internetu.

2. Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi stabilní.

3. Ujistěte se, že je robotický vysavač zapnutý a vždy pracuje v dosahu vaší sítě.

Poznámka: Robotický vysavač se vypne po 10 hodinách nečinnosti z nabíjecí stanice.

4. Vypněte robotický vysavač a znovu jej zapněte, poté to zkuste znovu.

5. Pokud jste změnili název domácí sítě Wi-Fi (SSID) nebo heslo, resetujte robotický vysavač a nastavte jej znovu.

6. Pokud problém přetrvává, prosím kontaktujte podporu: Contact Support.

 

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.