Jak řešit problémy s poruchou nabíjení robotického vysavače

Q&A - vysvětlení nebo specifikace parametrů
Updated 03-10-2023 13:42:03 PM 18384
This Article Applies to: 

1. Vyjměte robotický vysavač a zkontrolujte, zda svítí kontrolka doku, a ujistěte se, že oba konce doku jsou v pořádku.
napájecího adaptéru dokovací stanice jsou zapojeny.
2. Špatný kontakt. Vyčistěte pružinové kontakty na dokovací stanici a nabíjecí kontakty na robotickém vysavači.
3. Zkontrolujte, zda je vypínač napájení na levé straně robotického vysavače přepnutý do polohy "ON".

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.