Jak nakonfigurovat filtrování MAC adres v bezdrátové síti na bezdrátovém směrovači?

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-22-2015 07:40:14 AM 906132
This Article Applies to: 
1.    Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte adresu http://192.168.1.1 a stiskněte klávesu Enter. Uživatelské jméno i heslo je admin.
 
2.    Přejděte na stránku IP & MAC Binding (Vázání na IP a MAC adresu)->ARP List (Seznam ARP); zde najdete MAC adresu počítače, který je připojen k zařízení.
 
3.    Přejděte na stránku Wireless (Bezdrátová síť)->Wireless MAC Filtering (Filtrování MAC adres v bezdrátové síti) a klikněte na tlačítko Add New (Přidat novou).
 
4.    Zadejte MAC adresu a přidejte popis této položky. Status (Stav) by měl být Enabled (Povoleno) a nakonec klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Tímto způsobem je třeba přidávat položky jednu po druhé.
 
5.    Nakonec v části Filtering Rules (Pravidla filtrování) vyberte možnost Deny (Zakázat) nebo Enable (Povolit) podle toho, zda chcete adresy v seznamu povolit nebo odmítnout.

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.