Jak resetovat zařízení TP-PA211 na výchozí nastavení?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:59 PM 121301
This Article Applies to: 
Pokud chcete resetovat zařízení TL-PA211, je nejprve třeba nainstalovat do počítače příslušný nástroj Powerline Utility.
Po dokončení instalace nástroj spusťte. Na hlavní stránce uvidíte tlačítko Reset, viz níže:
Kliknutím na tlačítko Reset zařízení resetujete.
Po resetování jsou všechna nastavení obnovena na výchozí hodnoty. 

 

Related FAQs

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.