Jak resetovat zařízení TP-PA211 na výchozí nastavení?

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:59 PM 344354
This Article Applies to: 
Pokud chcete resetovat zařízení TL-PA211, je nejprve třeba nainstalovat do počítače příslušný nástroj Powerline Utility.
Po dokončení instalace nástroj spusťte. Na hlavní stránce uvidíte tlačítko Reset, viz níže:
Kliknutím na tlačítko Reset zařízení resetujete.
Po resetování jsou všechna nastavení obnovena na výchozí hodnoty. 

 

Related FAQs

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.