Jak vyexportovat konfigurační soubor ADSL modemu a směrovače TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:59 PM 91155
This Article Applies to: 
Krok 1 Přihlaste se ke stránce http://192.168.1.1 , výchozí uživatelské jméno a heslo je admin ;
 
Řešení Trendchip:
Krok 2 Přejděte na stránku Maintenance - Firmware (Údržba - firmware) a klikněte na tlačítko ROMFILE SAVE (Uložit soubor ROM), poté uložte soubor ROM-0 a odešlete jej týmu podpory společnosti TP-Link.
 
Řešení Broadcom:
Krok 2 Přejděte na stránku Management (Správa)->Settings (Nastavení)->Backup (Záloha) klikněte na tlačítko Backup Settings (Zálohovat nastavení) a uložte soubor.

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.