Co mám dělat, když selže aktualizace firmwaru mého Deca?

Troubleshooting
Updated 04-17-2019 13:15:23 PM 37799
This Article Applies to: 

Aktualizace hlavního Deca selhala.

1. Odpojte hlavní Deco od modemu/routeru, vypněte a zapněte obojí, Deco i modem/router. Poté zkuste znovu spustit aktualizaci v aplikaci Deco.

2. Jestliže problém stále přetrvává, kontaktujte, prosím, podporu TP-Link a poskytněte jim MAC adresu Deca (vytištěná na spodní straně), své TP-Link ID, poskytovatele internetu a výsledek testu rychlosti z aplikace Deco.

 

Aktualizace vzdáleného Deca selhala.

1. Vypněte a zapněte hlavní Deco, umístěte jednotku s chybou aktualizace blíže k hlavnímu Decu a spusťte aktualizaci znovu.

2. Připojte vzdálené Deco přímo k ethernet portu na hlavním Decu. Zkuste aktualizaci znovu.

3. Kontaktujte, prosím, TP-Link podporu a informujte je od TP-Link ID.

 

Abyste zjistili více podrobností o každé funkci a konfiguraci, jděte, prosím, na Download Center pro stažení manuálu vašeho produktu.

From United States?

Get products, events and services for your region.