Jak zkontrolovat připojení síťových součástí na směrovači

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:55 PM 324989
This Article Applies to: 
Účel: Pokud například chcete zkontrolovat připojení směrovače ke stránkám www.tp-link.com, můžete k tomuto účelu nastavit funkci Diagnostic (Diagnostika).
Krok 1 Spusťtewebový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1)..Stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce adejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku Diagnostic nalevo.
Krok 4 Kliknutím na přepínač vyberte jeden z diagnostických nástrojů: Ping nebo Traceroute .
Poznámka: Příkaz ?°Ping?± zjišťuje připojení, dosažitelnost a rozpoznání názvu daného hostitele nebo brány.   Příkaz ?° Traceroute ?± ukazuje cestu k danému hostiteli. Příkazy Ping a Traceroute můžete použít k otestování jak IP adresy, tak i názvu domény.
Ping:
Krok 4 Kliknutím na přepínač vyberte diagnostický nástroj: Ping .
 
Krok 5 Do pole IP Address/ Domain Namezadejte IP adresu / název domény počítače/serveru, který chcete otestovat.
 
Krok 6 Kliknutím na tlačítko Start  spusťte diagnostiku. Následující výsledek indikuje, že připojení je v pořádku.
 
Poznámka: Pokud příkaz ping na IP adresu proběhne úspěšně, ale na název domény nikoli, může být problém s rozpoznáním názvu domény.
Traceroute:
Krok 4 Kliknutím na přepínač vyberte diagnostický nástroj: Traceroute .
 
Krok 5 Do   pole IP Address/ Domain Name zadejte IP adresu / název domény počítače/serveru, který chcete otestovat.
Krok 6 Kliknutím na tlačítko Start  spusťte diagnostiku. Následující výsledek indikuje, že připojení je v pořádku.
 
 
Poznámka: Pokud po dokončení testování nelze získat IP adresu názvu domény serveru na konci výsledku, postupujte následujícím způsobem:
 
Můžete změnit hodnotu TTL (výchozí je 20) v poli Traceroute Max TTL. Zkuste postup znovu.

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.