Jak nakonfigurovat zařízení TL-WR543G pro připojení k poskytovateli bezdrátového připojení k internetu

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:55 PM 49700
This Article Applies to: 
Krok 1 Přihlaste se na stránku správy zařízení TL-WR543G. Pokud nevíte, jak to provést, klikněte sem .

Krok 2 Na stránce správy klikněte na položku Operation Mode (Provozní režim) v nabídce vlevo. Poté vyberte možnost AP Client Router.Krok 3 Klikněte na položku Network (Síť) -> WAN. Poté vyberte správný typ u položky  WAN Connection Type (Typ připojení k síti WAN). Pokud si typem připojení k síti WAN nejste jisti, obraťte se na poskytovatele připojení.

Dynamická IP adresa: Stačí vybrat možnost Dynamic IP (Dynamická IP adresa) z rozevíracího seznamu a poté kliknout na tlačítko Save (Uložit).
 
Statická IP adresa: Vyberte možnost z rozevírací nabídky a zadejte správné parametry do příslušných polí. Parametry vám poskytne váš poskytovatel připojení. Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Krok 4 Klikněte na položku Wireless (Bezdrátová síť) -> Site Survey (Průzkum lokality). Vyhledejte název SSID vašeho poskytovatele bezdrátového připojení k internetu a klikněte na tlačítko Connect (Připojit).
Krok 5 Po kroku 4 budete automaticky přesměrováni na stránku Wireless Settings (Nastavení bezdrátové sítě). Pokud se tato stránka nezobrazí automaticky, klikněte sami na položku Wireless->Wireless Settings.
 
Zde je třeba provést správné nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud si nejste těmito parametry zabezpečení jisti, obraťte se na poskytovatele připojení. Pokud váš poskytovatel nevyžaduje bezpečnostní klíč, nezaškrtávejte položku Enable Wireless Security (Povolit zabezpečení bezdrátové sítě).

Pro šifrování WEP: Vyberte správné parametry a zadejte klíč do pole WEP Key (Klíč WEP). Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).
WPA-PSK/WPA2-PSK: Zadejte bezpečnostní klíč do pole PSK Passphrase (Heslo PSK). Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 


 
Poznámka: Tyto potřebné parametry konzultujte s poskytovatelem připojení.
Krok 6 Všechny základní konfigurace jsou nyní dokončeny. Přejděte na stránku Status (Stav). Zde můžete zkontrolovat informace v části WAN a zjistit, zda jste k poskytovateli bezdrátového připojení k internetu úspěšně připojeni.

 
Poznámka: Pokud zde nejsou uvedeny parametry IP (samé nuly: 0.0.0.0 ), připojení k poskytovateli nemusí být úspěšné. Zkontrolujte konfigurace dle tohoto dokumentu nebo znovu požádejte poskytovatele o další informace pro konfiguraci směrovače.

 

From United States?

Check products and services for your region.