Jak změnit nastavení DNS serveru u Deca?

When You Set Up
Updated 04-16-2019 13:04:19 PM 125507
This Article Applies to: 

V určitém síťovém prostředí by mohli uživatelé potřebovat nakonfigurovat určitou DNS adresu pro svoji síť. Tento článek má za cíl vás provést změnou nastavení DNES serveru pomocí vašeho Deco systému.

 

Část 1 - Příprava

1. Mějte nainstalovanou aplikaci Deco ve svém mobilu.

2. Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti Deco Wi-Fi.

3. Zavřete aplikaci Deco, jestliže už běží na pozadí.

4. Spusťte znovu aplikaci Deco.

Všimněte si, prosím: Pouze když je váš mobilní telefon k síti Deco Wi-Fi, můžete změnit její nastavení WAN pomocí aplikace Deco. Opětovném spuštěním aplikace Deco vyčistíte cache paměť aplikace.

 

Část 2 - Změňte nastavení DNS serveru

1. Klepněte na ikonu Menu ve spodním pravém rohu a poté klepněte na Advanced -> IPv4.

2. Klepněte na Internet Connection Type (Typ připojení k internetu), vypněte "Obtain DNS Automatically" (Získat DNS automaticky) a vložte vámi preferované nastavení DNS.

3. Klikněte na Save a nové nastavení DNS bude automaticky aplikováno.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.