Podporuje Deco Ehternet Backhaul?

Q&A of functional explanation or specification parameters
Updated 04-15-2019 12:49:01 PM 717322
This Article Applies to: 

Poznámka:

Uvědomte si, prosím, že hlavní jednotka Deco se bude chovat jako NAT router, který vytvoří svoji vlastní síť oddělenou od stávající sítě.

Ano, Deco podporuje Ehternet Backhaul.

Díky této funkci mohou být jakékoli dvě Deco jednotky propojeny ethernet kabelem. Deco poté upřednostňuje přenos dat mezi těmito jednotkami pomocí ethernet propojení, které je více stabilní a rychlejší než Wi-Fi.

Krok 1 Nastavte, prosím, všechny jednotky Deco ve stejné síti pomocí aplikace Deco než je propojíte kabelem. Mějte je ve stejné místnosti během nastavování.

Krok 2 Připojení Deco jednotek pomocí ethernet kabelů.

Zde jsou dvě typické struktury připojení pro Ethernet Backhaul:

From United States?

Get products, events and services for your region.