Jak přidat správcovský účet na Deco.

When You Set Up
Updated 05-21-2019 12:29:42 PM 51490
This Article Applies to: 

E-mailový účet, který nastavil systém Deco, se nazývá účet „Owner (Vlastník)“. Vlastník může provádět změny nastavení WAN a přidávat / odebírat jednotky Deco. V některých případech může zákazník chtít vytvořit další účet pro člena rodiny, který pomůže spravovat systém Deco. Funkce „Managers (Manažeři)“ může takový požadavek splnit.

Jako příklad uvádíme demonstaci na Deco M9 Plus.

1) Spusťte aplikaci Deco

 

2) Přihlaste se klepnutím na Log In nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID.

Poznámka: Jestliže jste již přihlášeni, bude tato obrazovka přeskočena.

3) Klepněte na ikonu "More" a vyberte klepnutím "Managers"

4) Klepněte na "Add" pro přidání správcovského účtu k síti Deco.

5) Vložte emailovou adresu správce, kterého chcete přidat a klikněte na "Save"

Poznámka: Tato e-mailová adresa musí být registrována v rámci TP-Link ID. Pokud TP-Link ID ještě nemáte, podívejte se na odkaz jak vytvořit své TP-Link ID.

From United States?

Get products, events and services for your region.