Jaký je rozdíl mezi účtem vlastníka a účtem správce?

Když nastavujete
Updated 05-21-2019 12:43:14 PM 94071
This Article Applies to: 

Každé Deco má pouze jednoho vlastníka s plnou pravomocí spravovat síť včetně přidávání a odebírání účtu správce.

Vlastník může přidělit až osm účtů správce v jedná Deco síti. Správci mohou také odebrat sebe z Deco sítě, ale nemohou přidat nebo smazat Deco jednotky.

 

Můžete přidat možnosti oprávnění pro účty manažerů.

Poznámka: Chcete-li použít funkci Privilege (Oprávnění), aktualizujte svojí jednotku Deco na nejnovější verzi firmwaru. V současné době mají funkci Privilege pouze Deco M9 Plus a Deco M5. Další modely Deco přidají tuto funkci prostřednictvím aktualizace firmwaru v blízké budoucnosti.

V aplikaci Deco, když přejdete na položku More -> Manager, můžete vidět možnosti Privilege pro účet správce.

Tap Privileges, you can see the options including

Klepněte na Privileges (Oprávnění), zobrazí se další možnosti včetně Network Management, Client Management, IoT Management a HomeCare.

Pokud je povolena správa sítě (Network Management), může účet správce spravovat Deco a měnit nastavení sítě včetně nastavení bezdrátové sítě, sítě LAN, provozních režimů a IPTV, atd..

Když je správa klientů (Client Management) povolena, účet správce může změnit umístění klienta, přezdívku a typ zařízení, upřednostnit klienty a blokovat klienty pro přístup k Deco, atd..

Pokud je aktivována správa IoT (IoT Management), účet manažera může spravovat klienty IoT, jako je přidávání klientů IoT, automatizace nastavení a zkratek, atd..

Když je HomeCare povoleno, účet správce může používat TP-Link HomeCare TM pro zajištění bezpečnosti, rychlosti a bezpečnosti pro každého v síti s Rodičovskou kontrolou, QoS a Antivirem.

Poznámka: Funkce se mohou mírně lišit v závislosti na modelu, verzi softwaru a aktuálním provozním režimu.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.