Seznamte se se svojí aplikací Deco M5

Průvodce konfigurací
Updated 03-19-2019 07:53:53 AM 253680
This Article Applies to: 

Váš Deco M5 whole-home networking systém je ovládán výhradně aplikací Deco, která je dostupná pro Android a iOS. Tento průvodce vás provede přes různé obrazovky a funkce aplikace Deco.

Spusťte aplikaci Deco.

Přihlaste se nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID.

* Poznámka: Jestliže už máte TP-Link Cloud účet, můžete ho použít pro přihlášení.

Hlavní obrazovka (Main screen):

Zde můžete zobrazit informace, zprávy, přidat nové jednotky Deco, zobrazit připojená zařízení a Menu.

Informace o účtu (Account info):

Přihlásit a odhlásit se k/od svého TP-Link ID, přepnout spravované sítě, vytvořit novou síť a získat pomoc a obecné informace o aplikaci.

Zprávy (Messages):

Ukazuje vaše zprávy, jako např. detekce nového zařízení v síti.

Informace o Deco (Deco information):

Zde můžete zobrazit individuální informace o každé jednotce Deco přidané k síti. Klepněte na zařízení, abyste viděli jeho stav pomocí automatické kontroly stavu.

Klepněte na  pro odebrání, restartování nebo uložení zpětné vazby.

Přidat nové jednotky (Add new units):

Podívejte se na FAQ:  Přidání další jednotky k vaší TP-Link Deco M5 síti.

Test rychlosti (Speed test):

Spusťte test rychlosti pro zjištění rychlosti internetu přímo v aplikaci Deco.

Zařízení (Devices):

Zobrazuje připojená zařízení a objem dat, který jednotlivá zařízení využívají.

Zobrazuje informace o zařízení, využití dat, komu zařízení patří a možnosti přidělení vysoké priority zařízení.

Nastavení funkcí (Feature Settings):

Zde můžete spravovat nastavení své Wi-Fi sítě (Wi-Fi Settings), Rodičovskou kontrolu (Parental Controls) a Antivirový set (Antivirus suite). Povolte a kontrolujte QoS, Pokročilé nastavení (Advanced settings) jako jsou upozornění 'Notifications' a LED kontrolky. Dále můžete aktualizovat firmware Deco M5 a přidělit další správce.

 

 

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.