Co znamenají ruzné barvy LED?

Further Assistance
Updated 03-18-2019 13:48:02 PM 440135
This Article Applies to: 

Vysvětlení stavu LED najdete v následující tabulce.

Popis barev
Trvale žlutá Spouštění jednotky Deco.
Blikající modrá  Jednotka Deco je připravená pro nastavení.
Trvale modrá Jednotka Deco je v procesu nastavení.
Trvale zelená Jednotka Deco je připojena k internetu a pracuje správně.
Červená Něco se pokazilo. Zjistěte podrobnosti v aplikaci Deco.

 

Looking for More

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.