Mohu v noci vypnout LED?

Další pomoc
Updated 03-18-2019 13:39:15 PM 181445
This Article Applies to: 

Ano. Klepněte na LED Control v Advanced Menu. Klepněte na Night Mode a určete časový úsek, kdy spíte. LED se během tohoto úseku automaticky vypne.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.