Jak mám spustit test rychlosti?

Další pomoc
Updated 05-20-2019 09:03:44 AM 280351
This Article Applies to: 

Jednoduše klepněte na sekci Test Internet Speed a spusťte test. Nejnovější výsledky testu jsou zobrazeny na ovládacím panelu. Výsledek odráží rychlost stahování a odesílání dat. Aplikace Deco navíc zobrazuje komentáře k rychlosti internetového připojení.

Použijeme Deco M5 jako příklad:

Pokud je výsledek testu rychlosti pomalý, můžete kliknout na "Change Test Sever", vybrat jiný server, znovu kliknout na "Next" a otestovat rychlost.

Poznámka:

1. Výsledek testu rychlosti ukazuje rychlost, kterou hlavní Deco získá z modemu, nikoli rychlost na klientovi, který je připojen k Deco.

2. Funkce Test Internet Speed je dostupná pouze na Deco M5, Deco M9 Plus a Deco P7.

3. Pro model, který nepodporuje funkci Test Internet Speed, můžete připojit počítač k hlavnímu dekodéru pomocí ethernetového kabelu a pak otestovat rychlost internetu.

 

Pokud chcete bližší informace o každé funkci a konfiguraci, prosím přejděte na Download Center pro stažení příručky k produktu.

 

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.