Tải về cho TL-SG2424 V1

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

MIBs Files

TL-SG2424_V1_MIB_150713

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-07-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 81 KB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424_V1_150713

TL-SG2424_V1_MIB_141218

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-12-18 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 75 KB
Hệ Điều Hành: Windows XP/Window 2003/ Windows Vista/Windows 7/Windows 8

Notes:

For TL-SG2424_V1

TL-SG2424_V1_MIB_140825

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-08-25 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 75 KB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424_V1_140825 and subsequent versions

TL-SG2424_V1_MIB_140605

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-06-05 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 74 KB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG2424 V1 140605 and subsequent versions.

TL-SG2424_V1_MIB_140115

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-01-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.17 MB

TL-SG2424_V1_MIB

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-04-28 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.74 MB

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-SG2424_V1_150713

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-07-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.80 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:

1.Improved the security level. 2.Add the switch to select SSL versions, including SSL 3.0 and TSL 1.0 
3.Add the switch for telnet, HTTP and HTTPS.HTTP and HTTPS can not be shutdown at the same time. 
4.Add the switch for encryption algorithms of SSH and SSL.
5.Configuration by different management interfaces are divided by TCP port independently. 

Bug fixed:   
1.Fixed the bug that SNMP process crashes down when walking public MIB.
2.Fixed the bug that the last number port PVID can not be modified.

Notes:

1.For TL-SG2424_v1
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device's configuration would not be lost after upgrading, which means you need not configure your device again after upgrading.

TL-SG2424_V1_141218

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-12-18 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.77 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. New Features/Enhancement:
  (1)Improved access-list command in config-if-range mode.
  (2)Improved traffic statistics function.
  (3)Improved the performance of Loopback detection.
  (4)Optimized VLAN features.
  (5)Optimized description entry features.
  (6)Enhancement in supporting for dot1dTp and dot1qTp in BRIDGE-MIB and Q-BRIDGE-MIB.
  (7)Enhancement in mib files.
 2. Bug Fixed:
  (1)Fix the bug of CPU 100% occupied and inaccessible management page within a short period after working for 10 days.
  (2)Fix the bug of the unallowed space input for VLAN name.
  (3)Fix the bug of several returning value errors of the sub-nodes in MIB public library Interface node.

Notes:

For TL-SG2424 V1
Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.

TL-SG2424_V1_140825

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-08-25 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.76 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Added 802.1X feature;
 2. Edited MIB files.

Notes:

For TL-SG2424 V1

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
120528
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.