Làm thế nào thiết lập TP-Link AP's Multi- SSID(VLAN) hoạt động với Swich?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-13-2012 16:48:04 PM 527009
This Article Applies to: 

I. Giới thiệu tóm tắt

Sản phẩm TP-Link Access Point như là TL-WA701ND, TL-WA801ND, TL-WA901ND, có đặc điểm được gọi là "Multi SSID". Nó có thể phát sóng 4 mạng wifi với tên gọi khác nhau. Khi sử dụng Multi-SSID , người dùng có thể đặt VLAN ID khác nhau cho mạng wifi  khác nhau. Điều này làm cho nó có thể làm cho TP-Link AP hoạt động với Switch như VLAN được phân công cấp độ truy cập và quyền hạn khác nhau.

Dưới đây là cấu trúc liên kết căn bản của TP-Link sẽ hoạt động với Switch đã được VLAN chỉ định. Giả sử trong mạng này có 4 phòng: HR,Sales,TechnicalR&D. Họ thuộc các mạng khác nhau các chứng thực khác nhau (HR-VLAN1,Sales -VLAN 2, Tech -VLAN3 và R&D- VLAN4). Khi chúng tôi thiết lập mỗi VLAN cho mỗi SSID, Ví dụ:

SSID 1 với VID 1;

SSID 2 với VID 2;

SSID 3 với VID 3;

SSID 4 với VID 4;

Sau đó Group A, B, C, D chỉ được quyền truy cập dữ liệu VLAN có liên quan tới nó. Lấy Group A làm ví dụ, các clients kết nối tới SSID1, chỉ có những người này truy cập dữ liệu cúa phòng HR. (Quyền truy cập của VLAN khác nhau  đã được cấu hình trong 1 Switch. Ở đây TP-LINk AP là mở rộng chứng thức VLAN từ LAN sang WLAN. Chúng tôi chỉ nói về AP thiết lập trong FAQ).

                                            Hình 1: Cấu trúc liên kết VLAN

II. Cấu hình:

Nó khá dễ dàng với chức năng cấu hình VLAN cho các SSID khác nhau. Dưới đây sẽ cho thấy bạn sẽ làm gì:

1. Kết nối TP-LINk AP tới máy tính bạn với cáp. Tự cấu hình địa chỉ IP của máy tính trong cùng một subnet với AP. Sau đó đăng nhập vào trang quản lý. (Cần làm theo các bước hướng dẫn đăng nhập vào? (Làm thế nào đăng nhập vào Web - based Utility của wireless access point?)

2. Vào phần Wireless-->Wiresless setting;

Chọn Multi - SSID như Operation Mode; Check vào "Enable VLAN" sau đó gán VLAN ID với mỗi SSID. Khi hoàn thành tất cả, click Save.

                                                   Hình 2: Cài đặt Multi-SSID

3.  Đến đây, Wireless vẫn không an toàn. Vào Wireless Security để bảo mật mỗi mạng. Các loại bảo mật khác nhau có thể sử dụng SSID khác nhau.

                                                       Hình 3: Bảo mật Multi- SSID

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.