Pobierz TL-SL5428E V2

Wybierz wersję sprzętową:

V2

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TL-SL5428E_V2_131031
Data publikacji: 2013-10-31 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.39 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Add the function of Batch management.
 2. Enable the encryption for password.
 3. Add the function of IGMP snooping querier.
 4. Optimized the function of IP-MAC binding.
 5. Optimized the function of CLI.

Notes:

For TL-SL5428E V2
TL-SL5428E_V2_130527
Data publikacji: 2013-05-27 Język: Angielski Rozmiar pliku: 3.15 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Improved the LACP function of TL-SL5428E.
 2. Optimized the port numbers, changed "gigabitEthernet 1/0/1-4" to "gigabitEthernet 1/0/25-28".
 3. Optimized web page, changed "user manage" to "User Management", changed "Device Diagnose" to "Device Diagnostics",changed "Network Diagnose" to "Network Diagnostics",changed "Saving Config" to "Save Config".
 4. Optimized the "cluster" featrue.
 5. Optimized the display of port isolation and duplex mode in CLI and config file.
 6. Fix a bug that switch works anomaly caused by multicast.
 7. Fix a bug that MSTP does not have the blocking protocol message.

Notes:

For TL-SL5428E v2
TL-SL5428E_V2_20120525
Data publikacji: 2012-05-25 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.95 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Optimized the CLI ,the config-file of the new firmware can be edited by the text editing tools.
 2. Improved multicast feature performance.
 3. Fixed the bug that the config file cannot be restored when its size is larger than 600KB.
 4. Fixed a bug of TP-LINK private mib that the cluster settings is not effective if the cluster name is set to exclamation mark.

Notes:

1.For TL-SL5428E V1 & V2 hardware version
2.This firmware can NOT restore any config-files from OLDER version firmwares. So please note,you need to reconfigure the switch after upgrading.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

802.1X Client

Data publikacji: 2013-09-26 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.78 MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7

Pliki MIB

Data publikacji: 2013-03-01 Język: Angielski Rozmiar pliku: 83 KB

Notes:

For TL-SL5428E_V2_110413 and earlier versions
Data publikacji: 2013-03-01 Język: Angielski Rozmiar pliku: 94 KB

Notes:

For TL-SL5428E_V2_20120525 and subsequent versions

Emulatory

Wersja firmware
Working Mode
Język
111111
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.