Narzędzie

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Pobierz
Data publikacji: 2022-02-21 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.75 MB
System operacyjny: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac_10.9_10.13

Pobierz
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.13

USB_Printer_Controller_Utility_Mac_10.9_10.14

Pobierz
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Pobierz
Data publikacji: 2018-10-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Installer_for_MAC_10.11

Pobierz
Data publikacji: 2016-09-02 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.37 MB
System operacyjny: MAC 10.11

Notes:

For MAC OS 10.11

TD-W9980_V1_USB Printer Controller_Utility

Pobierz
Data publikacji: 2015-07-01 Język: Angielski Rozmiar pliku: 15.03 MB
System operacyjny: Win2000/XP/Vista/7/8/8.1/10

Notes:

For TD-W9980_V1

Konfiguracja

 • How to turn a router into an Access Point?

FAQ

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

 • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
 • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
  (Zazwyczaj wersja V1.x=V1.0, V2.x=V2.0 itd, lub Vx.x6/Vx.x8=Vx.x0, np V1.26/V1.28=V1.20)
  Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
 • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

TD-W9980_V1_160125

Pobierz
Data publikacji: 2016-01-25 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.75 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that can not get the IPv6 Gateway within ZEN of UK.
2.Fixed the bug that DSL error packet shows abnormal.
3.Fixed the bug that can not get the DNSv6 and LAN IPv6 prefix automatically.

Notes:

1.For TD-W9980(UN)_V1
2.Your device's configuration won't be lost after upgrating;
3.The device cannot be downgraded after the upgrade.
 

TD-W9980_V1_150507

Pobierz
Data publikacji: 2015-05-07 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.65 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:

1.The prefix length of the Static IP of IPV6 now can be changed from 0 to 128.

2.Updated the ISP information list.

3.Improved the performance of Wireless 5GHz in short distances.

Bug Fixed:

1.Fixed the bug that the speed dropped on the BT line of UK when G.INP was enabled.

2.Fixed the kcodes security bug.

3.Fixed the bug that TD-W9980 had compatibility issues with the line of ZEN in UK.

4.Fixed the bug that TD-W9980 had compatibility issues with the line of TALK TALK in UK.

5.Fixed the bug that static IPV6 connection did not take effect after a reboot.

Notes:

1. For TD-W9980_V1 

2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.

3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.

TD-W9980_V1_141215

Pobierz
Data publikacji: 2014-12-15 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.65 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. New Features/Enhancement:
  (1)Added some new ISP information.
  (2)Improved the compatibility with ISP OTE in Greece.
 2. Bug Fixed:
  (1)Fixed the bug that sometimes Youview can't be played in UK.
  (2)Fixed the bug that Internet can't work normally when PPP password was blank.
  (3)Fixed the bug that Diagnostic page may not be shown correctly sometimes.

Notes:

For TD-W9980 V1

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Kod GPL

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
140613
-
Angielski

Uwaga:

1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.