Λήψεις για TL-ER6020 V1

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V1

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

IPSec VPN Client Software

IPSec VPN Client

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-08-11 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 5.81 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Win2000/XP/2003/Vista/7

Συχνές ερωτήσεις

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  How to find the hardware version on a TP-Link device
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-ER6020_V1_150416

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-04-16 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 4.69 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1. Added IGMP Proxy/Snooping feature for muliticast applications, like IPTV;
2.Added IP NAT Table feature;
3.Added SNMP feature;
4.Added access security feature, inclueding local access control and SSL feature;
5.Added optional NetBIOS passthrough feature for L2TP/PPTP VPN;
6.Added a new feature to support Daylight Saving Time;
7.Added a new feature to defend against CSRF attacks;
8.Improved IPSec VPN feature;
9.Imporved NAT throughput for Russian L2TP/PPTP;
10.Improved DDNS feature, including auto/manual update for No-IP and DynDNS;
11.Improved system stability;
12.Optimized Virtual Server feature;
13.Optimized IP MAC Binding feature;
14.Optimized Policy routing feature;
15.Optimized IPSec ALG/Passthrough feature;
16.Expanded the scope of IP addresses can be added in the IP Pool used for L2TP/PPTP VPN.
17.Transplanted the CLIserver and Webserver to the kernel
 Bug Fixed:
1.Fixed some bugs on encrypted L2TP VPN;
2.Fixed the bug of mutil-WAN missed up 

Notes:

Notes: 
1. For TL-ER6020UNREV1.0.0
2. New encode type is employed to support special character, so the configuration of VPN will change after upgrading. 

TL-ER6020_V1_140604

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-06-04 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 4.32 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Optimized the function of URL filter.
 2. Optimized DNS proxy module.
 3. Optimized DDNS module.
 4. Added CSRF attack defense feture.

Notes:

For TL-ER6020 V1

TL-ER6020_V1_130618

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-06-18 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 4.32 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Improved the function of URL filter so that you can filter the URL according to the schedule.
 2. Improved the function of L2TP/PPTP server so that you can set the parameter of DNS.
 3. Added the function of daylight saving time.
 4. Fixed the bug that you can't use the tracert command.
 5. Fixed some other minor bugs.

Notes:

For TL-ER6020 v1

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.