Εργαλεία

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-02-21 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 1.75 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2018-10-29 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 2.53 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-02-24 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 14.26MB
Λειτουργικό Σύστημα : Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

TD-W8970B_V1_Easy Setup Assistant_130813

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013-08-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 9.82 MB
Λειτουργικό Σύστημα : WinXP/2003/Vista/7/8

Notes:

For TD-W8970B V1

Βίντεο Εγκατάστασης

 • How to turn a router into an Access Point?

Συχνές ερωτήσεις

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  How to find the hardware version on a TP-Link device
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TD-W8970B_V1_150526

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-05-26 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 7.30 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1.Fixed the kcodes security bug.

Notes:

1. For TD-W8970B  V1
2. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.

TD-W8970B_V1_140930

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-09-30 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 7.30 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Forbid setting up Guest Network after configuring wireless encryption mode as WEP.
 2. Fixed the bug that the web management interface will get stuck within Finish page during the Qucik Setup procedure via MACBook.
 3. Fixed the bug that it's unable to change VLAN ID when the ADSL Connection Type is Dynamic IP.
 4. Forbid setting offline time at the format of 24:xx.

Notes:

For TD-W8970B V1

TD-W8970B_V1_140624

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-06-24 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 7.28 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Solved initialization issue in producing.
 2. Fix the bug that TD-W8970 can't dial up automatically after a reboot in some regions.
 3. Fix the bug that it won't show ipAdEntAddr node in SNMP when WAN IP < 127.x.x.x.
 4. Fixed WPS issue.
 5. Fixed the bug DDNS function will stop after some time if we use EWAN mode.
 6. Fixed other bugs and issues.

Notes:

For TD-W8970B_V1

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Κώδικας GPL

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

ΕγγραφήΗ TP-Link λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της TP-Link, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική απορρήτου του TP-Link.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.