Zobrazení systémového protokolu bezdrátového směrovače TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:50 PM 896397
This Article Applies to: 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu zařízení (výchozí je 192.168.1.1). Stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo na přihlašovací stránce, výchozí uživatelské jméno i heslo je admin. Poté klikněte na tlačítko OK pro přihlášení k zařízení.
 
Krok 3 Zobrazte systémový protokol
 
1. Klikněte na položku System Tools (Systémové nástroje) -> Log (Protokol)
 
2. Kliknutím na tlačítko Refresh (Obnovit) zobrazíte systémový protokol.
1.   Poté můžete protokoly ukládat zkopírováním do dokumentu.
 
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Refresh zobrazíte aktuální informace z protokolu.

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.