Konfigurace klonování MAC adresy na bezdrátovém směrovači TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:50 PM 358476
This Article Applies to: 
Někteří poskytovatelé připojení zaregistrují MAC adresu vašeho počítače při prvním vytočení připojení k internetu pomocí modemu. Pokud do sítě přidáte směrovač pro sdílení připojení k internetu, poskytovatel připojení nepřijme. Proto je třeba nastavit na směrovači klonování MAC adresy.
 
Poznámka: Připojte počítač, který jste dříve používali k vytáčení, ke směrovači a nakonfigurujte směrovač následovně:
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo na přihlašovací stránce. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Network (Síť) -> MAC Clone (Klonování MAC adresy) nalevo.
Krok 4 Klikněte na možnost Clone MAN Address (Klonovat MAC adresu). Tato funkce naklonuje MAC adresu vašeho počítače doMAC adresy směrovače v síti WAN.
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.