Zjištění IP adresy tiskového serveru

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:49 PM 64037
This Article Applies to: 
Někdy zapomeneme přesnou IP adresu tiskového serveru. Pro vyřešení tohoto problému můžeme použít software PSAdmin ke zjištění IP adresy v operačním systému Windows XP.
 
Než začneme:
Zkontrolujte IP adresu počítače a ujistěte se, že se nachází ve stejné podsíti jako tiskový server. Například pokud je IP adresa tiskového serveru 192.168.0.X, můžeme jako IP adresu počítače nastavit 192.168.0.100.
Podrobnější informace o tom, jak změnit IP adresu, zjistíte na následující adrese : ../article/?id=14
Krok 1: Po instalaci disku CD tiskového ovladače musí být software PS Admin instalován v počítači. Najdete ho v nabídce Start----Všechny programy----Network Print Server.
Krok 2: Po spuštění softwaru PSAdmin aplikace vyhledá tiskový server v síti. Nebo lze použít tlačítko Refresh (Obnovit) a vyhledat tiskový server ručně.
Krok 3: Po vyhledání tiskového serveru můžete IP adresu zjistit pod položkou TCP/IP.
IP adresu můžete rovněž změnit stisknutím tlačítka Properties (Vlastnosti) na panelu nástrojů:

 

From United States?

Get products, events and services for your region.