Nástroj serveru MFP nemůže najít server MFP.

User Application Requirement
Updated 10-11-2011 05:17:54 AM 29808
This Article Applies to: 
Možné vysvětlení (a)
Brána firewall systému Windows instalovaná ve vašem počítači blokuje připojení.
Řešení (a)
Pokud není nalezen server MFP, ujistěte se, že brána firewall systému Windows Firewall nebo jiného výrobce byla zakázána nebo překlenuta, klikněte na tlačítko Search (Vyhledat) a akci opakujte.  
Možné vysvětlení (b)
Segment IP adres v počítači a na serveru MFP je odlišný.
Řešení (b)
Pomocí webové správy změňte výchozí IP adresu (192.168.0.10) serveru MFP, aby odpovídala segmentu vaší sítě. Pokud jste změnili výchozí IP adresu a zapomněli ji, prostudujte si předchozí část s pokyny pro načtení výchozího nastavení. Ujistěte se, že je výchozí adresa serveru MFP obnovena.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.