Můj robotický vysavač vydává během úklidu neobvyklý hluk

Q&A - vysvětlení nebo specifikace parametrů
Updated 03-10-2023 12:07:56 PM 15549
This Article Applies to: 

V hlavním kartáči, bočním kartáči nebo v kolech se mohou nacházet cizí tělesa. Po vypnutí kartáč vyčistěte.

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.