Jak používat funkci FTP serveru na zařízení TL-WR1043ND

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 01-23-2013 10:45:34 AM 256515
This Article Applies to: 
Od firmwaru 110429 vydaného 6. května 2011 začalo zařízení TL-WR1043ND podporovat funkci FTP pro paměťová zařízení USB, aby bylo možno k těmto zařízením přistupovat z místní nebo vnější sítě.
 
Krok 1  Připojte paměťové zařízení USB k portu USB. Poté otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního řádku adresu  tplinklogin.net. Stiskněte klávesu Enter. Pro přihlášení můžete zadat také IP adresu směrovače (výchozí adresa je 192.168.1.1)
 
Krok 2  Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo; výchozí jméno i heslo je admin (malými písmeny), kliknutím na tlačítko OK se přihlaste ke směrovači a klikněte na položku USB Settings (Nastavení USB) -> FTP Server v nabídce nalevo.
 
 
 
Krok 3 Než nakonfigurujete FTP server, musí být paměťové zařízení USB rozpoznáno. Klikněte na tlačítko Add New Folder(Přidat novou složku).
 
 
 
Krok 4 Klikněte na svazek, který chcete sdílet.
 
 
 
Krok 5 Vyberte podsložku. Můžete vybrat jen některé nebo všechny. Vytvořte zobrazovaný název pro složku a klikněte na tlačítko Save (Uložit).
 
 
 
Krok 6 Sdílené složky budou uvedeny na domovské stránce serveru FTP. Pokud chcete použít funkci Internet Access (Přístup z internetu), vyberte možnost Enable (Povolit). Potom klikněte na tlačítko Save. Nakonec klikněte na tlačítko Start pro spuštění funkce FTP.
 
 
 
Krok 7 Klikněte na tlačítko USB Settings (Nastavení USB) -> User Accounts (Uživatelské účty) a upravte nebo vytvořte nový účet.
Výchozí účty jsou admin a guest.
 
 
 
Krok6 Nyní lze k FTP serveru přistupovat z místní i vnější sítě. Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu  ftp://LAN IP. Stiskněte klávesu Enter. Poté zadejte váš účet pro přístup k FTP serveru. V tomto případě je IP adresa směrovače 192.168.0.1.
 
 
 
 
 
Krok 7 K FTP serveru můžete přistupovat také z vnější sítě. Pro přístup zadejte adresu ftp://wan IP .
 
 
 
Můžete mít duální přístup WAN k internetu, takže na stránce konfigurace FTP serveru je zobrazena veřejná IP adresa. K FTP serveru můžete přistupovat i prostřednictvím této veřejné IP adresy.
 
 
 
Poznámky:
Pokud se nastavení FTP serveru neprojeví ihned, vyčkejte několik minut.
Případně můžete službu restartovat kliknutím na tlačítko stop/start.
 

 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.