Průvodce instalací nemůže najít tiskový server.

User Application Requirement
Updated 10-11-2011 05:19:20 AM 30960
This Article Applies to: 

Možné vysvětlení

Brána firewall instalovaná ve vašem počítači blokuje připojení.

Řešení

Zakažte bránu firewall nebo nastavte úroveň zabezpečení na nižší.
 

From United States?

Check products and services for your region.